IĮ "Elektros Smūgis" – elektros montavimo darbai vilniuje

Kas turi sudaryti elektros projektą?

Elektrotechninis projektas dažniausiai susideda iš sekančių dokumentų:

1. Techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
2. Projekto pritarimų lentelė;
3. Bendrieji elektros dalies statinio rodikliai;
4. Kabelių montavimo lentelė/žurnalas;
5. Elektros dalies aiškinamasis raštas;
6. Įtakos tinklui vertinimas;
7. Priedai;
8. Techninės specifikacijos;
9. Brėžiniai;
10. Žiniaraščiai;
11. Sąmatos;

Autorius elektros montavimo | projektavimo įmonė IĮ Elektros Smūgis 2018